top of page
Map rhyngweithiol o weithgaredd creadigol wedi ei ysbrydoli gan ddŵr yn y Borth a Thal-y-bont , canolbarth Cymru 2015-16. An interactive map of water-inspired creative activity in Borth and Tal-y-bont, mid Wales 2015-16. 
Button

  Amdanon ni / About  

Rhennir Map Dŵr Cymerau, ein blwyddyn o waith, yn bedwar tymor, gan ddechrau gyda'r hydref, 2015, a gorffen yn yr haf 2016. Yn ystod pob tymor , bydd artistiaid yn gweithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol gyda'r nod o archwilio dŵr mewn ffordd greadigol, fel ffynhonnell pleser, pryder a defnyddioldeb. Bydd hyn yn digwydd mewn amryw o leoliadau yn nalgylch Y Borth a Thal - y-bont. Dangos Mwy.

The Cymerau Water Map, our year of work, will be divided into four seasons. Beginning with autumn 2015 and concluding in the summer of 2016. During each season, artists will be working alongside community groups with the aim of exploring water creatively, as a utility, source of inspiration or concern. These will be in a variety of locations in and around Borth and Tal-y-bont. Show more.

Hydref / Autumn

 

Medi - Tachwedd 2015

September - November 2015

Y Gaeaf / Winter

 

Rhagfyr 2015 - Chwefror 2016

December 2015 - Feburary 2016

 

Y Gwanwyn / Spring

 

Mawrth - Mai 2016

March - May 2016

Yr Haf / Summer

 

Mehefin - Awst 2016

June - August 2016

to About
to Services
Participate

Cyfranogwch / Participate

Cliciwch ar yr eiconau gwahanol ar y map rhyngweithiol er mwyn darllen am leoedd dyfrllyd, gweld delweddau a gwylio fideos. Click on the different map icons on the interactive map in order to read about watery places, view images and watch videos.
 
Gallwch ychwanegu eich lleoedd eich hun i’r map hefyd! 
You can add your own places to the map too!
Darganfyddwch
eich lle
Find your
place
Ysgrifennwch rhywbeth am y lle
Write something
about it
Ychwanegwch ddelwedd
Add an image
Ychwanegwch fideo
Add a video
bottom of page