top of page

Ar Lan y Leri

 by Jane Lloyd-Francis

Image by Becky Payne

September 15 - January16

Yng ngwanwyn 2016 bydd Jane Lloyd Francis a Jess Allen yn rhyngweithio drwy eu projectau cysylltiedig; bydd Jane yn cerdded hyd yr Afon Leri, tra bydd Jess yn dilyn llwybr y bibell ddŵr o'r gwaith trin yn Bontgoch i'r allanfa yn Y Borth.      

 

Meddai Jane:  "Fy nghynllun i (Ar Lan y Leri) yw cael pererindod ddŵr o darddiad y Leri, yng Nghraig y Pistyll, ar hyd yr afon i'r Borth, lle mae'n llifo i'r môr.   Bwriad y daith yw ymchwilio i wahanol gysylltiadau ac ysgogi sgyrsiau a chreadigrwydd.  Yr afon fydd ein hysbrydoliaeth wrth i ni gyfarfod ag unigolion a chymunedau ar hyd ei glannau." 

 

Bydd y canwr-cyfansoddwr caneuon Gwilym Morus Baird yn cydweithio â Jane i gyfleu a pherfformio profiadau'r bererindod afon hon. 

 

In Spring 2016 Jane Lloyd Francis and Jess Allen will interact through their related projects; Jane will walk the length of the River Leri whereas Jess will follow the route of the water pipe line from the treatment works at Bontgoch to the outlet at Borth.

 

Jane describes: "My proposal (Ar Lan y Leri) will create a water pilgrimage from the source of the Leri, at Craig y Pistyll, along the length of the river to Borth, where the Leri converges with the sea. The journey will be designed to investigate relationships and to stimulate conversations and creativity. The river will be our inspiration as we meet and engage with individuals and communities along the rivers bank.”

 

The singer-songwriter Gwilym Morus Baird will collaborate with Jane to capture and perform the experiences of this river pilgrimage.

Ar Lan y Leri on the Map
bottom of page