top of page

Penillion y Leri (Leri Verse)

 by Gwilym Morus Baird

Image by Becky Payne

September 15 - January16

Project a gynhelir drwy'r Gymraeg yw Penillion y Leri.    Bydd Gwilym Morus Baird, bardd, cerddor ac astudiwr llên gwerin yn gweithio gyda grŵp o bobl sy'n byw ym mhentref Tal-y-bont a'r cyffiniau.  Dros gyfnod o nifer o fisoedd bydd yn eu mentora i lunio cerddi a fydd yn adlewyrchu tirwedd Afon Leri gerllaw a themâu'n gysylltiedig â dŵr yn yr ardal. 

 

"Nod y project yma yw ysbrydoli trigolion ardal Tal-y-bont i lunio cerddi Cymraeg am Afon Leri.  Gosodir detholiad o'r cerddi hyn i gerddoriaeth a chânt eu recordio a'u perfformio ac yna'u cyflwyno hefyd ar ffurf llyfryn."

 

A project that will take  take place through the medium of Welsh is Penillion y Leri (Leri Verse) . Gwilym Morus Baird, poet, musician and folklorist, will establish and work with a group of people living in or around the village of Tal-y-bont. He will mentor them over several months to produce verse that will reflect the landscape of the nearby River Leri and themes associated with water in the area.

 

"The aim of this project is to inspire residents of the Tal-y-bont area to compose Welsh verses about the Leri River. The project will result in setting a selection of these verses to music, recording and performing them, and presenting them alongside a booklet of the verses".

bottom of page