top of page

The Water Shed

 by Helen Kennedy

Image by Becky Payne

September 15 - January16

Mae Helen Kennedy yn arwain grŵp arall yn Y Borth, gyda sgiliau sy'n cynnwys gwaith coed, cerfluniaeth, garddio organig, parafaethu, ffotograffiaeth ac ysgrifennu caneuon.   Byddant yn adeiladu The Water Shed, canolbwynt gweithgaredd yng Ngerddi Cymunedol Y Borth. Caiff ei wneud o ddeunyddiau a gafwyd trwy ddulliau cynaliadwy, megis coed wedi eu hailddefnyddio a drysau gwydr hen beiriannau golchi fel ffenestri.   Cynllunnir y to fel y gellir casglu dŵr glaw oddi arno mewn nifer o gynwysyddion a'i ddefnyddio wedyn yn y gerddi.  Bydd y gweithgaredd hwn yn dechrau nifer o weithdai yn yr Ardd Gymunedol, a fydd yn edrych ar faterion yn ymwneud â dŵr mewn ffyrdd creadigol a llawn hwyl. 

 

Helen Kennedy leads another Borth based collective, who have skills which include carpentry, sculpture-making, organic gardening, permaculture, photography and song-writing. They will construct The Water Shed, an activity hub at Borth Community Gardens, made from low impact and sustainably sourced materials such as reclaimed wood and washing machine glass doors as windows. The roof will be designed in such a way to collect rainwater in a series of storage containers for use in the gardens. This activity will kick-start a number of workshops in the Garden Community, which will explore water-based issues in creative and fun ways.

bottom of page