top of page

Y Gors

 by Nick Jones, Anne Marie Carty and Dafydd Sills-Jones

Image by Becky Payne

September 15 - January16

Bydd Nick Jones, Anne Marie Carty a Dafydd Sills-Jones yn gweithio gyda'r gymuned leol i gynhyrchu ffilm a seinwedd, Y Gors, ynghylch Cors Fochno. Mae'r gors hon o bwysigrwydd rhyngwladol yng nghanol yr ardal astudiaeth achos ac mae'n ganolog i'r draeniad o systemau dŵr o'i hamgylch. 

 

"Mae gan y pentrefi o amgylch Cors Fochno safle diddorol o fewn y system hon, ac mae eu trigolion yn rhan o'r system... Byddwn yn gwneud ffilm gyda'r gymuned a fydd yn dod â sawl haen o brofiad unigol at ei gilydd, gyda Chors Fochno'n ganolbwynt i'r cyfan."  

 

Mae Nick Jones yn gyfansoddwr lleol a bydd seinwedd gymhleth y ffilm yn cynnwys côr cymunedol Y Borth, Côr y Gors, y mae'n gyfansoddwr preswyl iddynt. Gwneuthurwr ffilm sy'n arbenigo mewn gweithio gyda chymunedau yw Anne Marie Carty.  Mae Dafydd Sills-Jones yn wneuthurwr ffilm a darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Musician Nick Jones and film-makers Anne Marie Carty and Dafydd Sills-Jones are working with landowners and members of the local community, including the community choir Côr y Gors, to produce a film and soundscape, Y Gors, about Cors Fochno, The internationally important raised peatbog in the centre of the case study area. 

 

We will be looking at how conservation and land use have been, and are affected by the water systems surrounding Cors Fochno; the rivers, estuary, drainage works and the sea, and if/ how the local inhabitants and wildlife occupy a position within this system. We will make a film with the community that draws together many layers of individual experience, with Cors Fochno as its focus". 

 

Nick Jones is a locally-based composer, and the film’s complex soundscape will involve the Borth community choir Côr y Gors, for whom he is composer in residence. Anne Marie Carty is a fimmaker who specialises in working with communities. Dafydd Sills-Jones is a filmmaker and lecturer at Aberystwyth University. 

Y Gors on the Map
bottom of page